×
Informacje prawne

Podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej może ona przechowywać lub pobierać informacje w przeglądarce, głównie w postaci 'cookie'. Te informacje, które mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia internetowego (komputera, tabletu lub telefonu komórkowego), są używane głównie w celu zapewnienia działania witryny zgodnie z oczekiwaniami. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie na tej stronie i uniemożliwić ustawienie nieistotnych plików cookie, klikając poniższe nagłówki kategorii. Jeśli jednak to zrobisz, może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z witryny i usług, które możemy zaoferować.

1. Postanowienia ogólne

2. Cel i zakres zbierania danych

3. Podstawa przetwarzania danych

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5. Pliki „Cookies”

6. Postanowienia końcowe


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.porcelana-kristoff.pl. jest Porcelana Krzysztof sp. z o.o., adres siedziby: Limanowskiego 10, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000365540, NIP: 886-29-56-284, REGON: 021356864, adres poczty elektronicznej: sekretariat@porcelana-kristoff.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

1. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

- rejestracji w sklepie internetowym,

- składania i realizacji zamówień,

- dokonywania analiz,

- kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)

- przygotowania i przedstawienia dopasowanych do zainteresowań i potrzeb klientów odpowiednich treści,

- celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.porcelana.pl

- celów marketingowych (Newsletter)

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

- Imię i nazwisko,

- Adres,

- Adres e-mail,

- Numer telefonu,

- pliki cookies,

- adres IP

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

- zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych,

- niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepie

- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci. Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sekretariat@porcelana-kristoff.pl

5. PLIKI "COOKIES"

5.1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

5.2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

5.3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

- analityczne

- „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

5.4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.Rejestracja nowego konta

Posiadasz konto?
Zaloguj Lub Reset hasła